ფიტნესი

ფიტნესი საბურთალოზე

სამუშაო საათები

აბონიმენტები

ერთჯერადი ვიზიტი - 10 ₾

12 ვიზიტი ერთ თვეში (07:00-13:00) – 59 ₾

12 ვიზიტი ერთ თვეში (07:00-22:45) – 90 ₾

1 თვე ულიმიტო (07:00-22:45) – 130 ₾

3 თვე ულიმიტო (07:00-22:45) – 340 ₾

6 თვე ულიმიტო (07:00-22:45) - 680 ₾

ასევე მოქმედებს Fitpass.