სხეულის კორექცია და მოდელირება

კურსის დასახელება: სხეულის კორექცია და მოდელირება


1.ზოგადი ანატომია - ადამიანის აგებულება:


2.  ტანის პროცედურების დაგეგმვა, ეფექტურობა, კურსის შედგენა.

3. მეზოთერაპია - პრეპარატების სახეები, შემადგენლობა, მათი შერჩევა ცხიმის თავისებურებებიდან გამომდინარე.

4. აპარატურული მეთოდები - უკუჩვენებები და გვერდითი ეფექტები:

5. ვარჯიშის შერჩევა ანტიცელულიტური პროცედურების დროს

6. სიახლეები - ევროპული და ამერიკული ტექნიკა. ღრმა ქსოვილოვანი მასაჟის ანტიცელულიტური ეფექტები.

7. ანტიცელულიტური მასაჟის ტექნიკა:

8. დამატებითი პროცედურები:

 

1. ზოგადი სავალდებულო თეორია - 8 გაკვეთილი (ხანგრძლივობა 1 საათი) 

2. მასაჟი - თეორია  და პრაქტიკა -16 გაკვეთილი (ხანგრძლივობა 2 საათი)

3. აპარატურული - თეორია და პრაქტიკა -16 გაკვეთილი (ხანგრძლივობა 1-2 საათი)

4. მეზოთერაპია - თეორია და პრაქტიკა - 16 გაკვეთილი (ხანგრძლივობა 1 საათი)