ტატუს მოცილება


არასასურველი ტატუს მოცილება


პირდაპირი თარგმანით ინგლისურიდან ''TATOO'' ნიშნავს „წაუშლელ სიტყვას“.  


  "ლოტუსი" წარმოგიდგენთ ახალი თაობის დერმატოლოგიურ ლაზერულ აპარატს  Q-SWITCH. მისი საშუალებით ნებისმიერი ტატუს (შავის, ფერადი) და პერმანენტული მაკიაჟის მოშორებაა შესაძლებელი . ერთადერთი სხვაობა დროის ფაქტორია. ფერად და კუსტარული მეთოდ ით შესრულებული ტატუს მოცილებას, რამდენიმე პროცედურით უფრო დიდი კურსი სჭირდება. 


Q-SWITCH ლაზერი ესთეტიური მედიცინის ყველაზე თანამედროვე აღმოჩენად ითვლება. შექმნილია კონკრეტულად ტატუს წასაშლელად, არის ესთეტიური, სტერილური, უსაფრთხო და ეფექტური საშუალება. 


Q-SWITCH ლაზერს რამდენიმე უპირატესობა აქვს: