ფოტონოთერაპია


ფოტონოთერაპია აპარატურული პროცედურაა, რომელიც 6 სხვადასხვა ფერისა და ინტენსივობის სხივით თერაპიაზეა დაფუძნებული


პროცედურის ჩატარების შედეგად ხდება:


*პროცედურები ტარდება 4–5 დღიანი ინტერვალებით, საჭიროა 5–7 პროცედურა. ეფექტურად გამოიყენება სხვა კოსმეტოლოგიურ პროცედურებთან კომპლექსში.